Indsigt

Verdensmålene er en løftestang til at stille ambitiøse krav i byggeriet

New Timber Buildings Colourbox37060511 (1)
Lone Hedegaard Mortensen

Lone Hedegaard Mortensen

Civilingeniør, ph.d.

Med en dansk industrigigant som case er NIRAS i gang med at udvikle et værktøj, som kan hjælpe med at gøre FNs verdensmål konkrete i byggeprojekter. Man er nødt til at prioritere i valg af mål for at opnå størst effekt i den samlede livscyklus for byggeprojektet, viser erfaringen.

24. maj, 2019

I NIRAS har vi gennem længere tid arbejdet på at finde ud af, hvad vi skal gøre såvel internt som eksternt i forhold til at hjælpe vores kunder inden for byggeri med at gøre verdensmålene konkrete i deres projekter. På et af de første møder jeg deltog i, tog jeg en stak post-its og skriveredskaber med. Så gav jeg alle deltagere - inklusive mig selv - den udfordring at skrive navn og eventuelt nummer på alle de mål, vi kunne huske.

Resultatet var ikke overraskende, at ingen var tæt på at kunne huske navn og nummer på 17 mål, måske snarere omkring fem. Det så jeg som et tegn på, at vi skulle prioritere vores indsats. Men i stedet begyndte vi en rejse for vores egen forståelse af målenes betydning for os som virksomhed og som en mulighed for at hjælpe vores kunder på samme rejse inden for bæredygtigt byggeri.

Vi tog fat med hvorfor? På den store klinge fordi kloden er overbelastet, og vi er nødt til at gøre noget. Vi kan vælge at se det som en krise eller en mulighed. Og der er vi heldigvis optimister, fordi vi som ingeniørrådgivere allerede har fokus på at forbedre vores ydelser, så de bliver mindre miljøbelastende. 

De 17 verdensmål skal ses som en løftestang til, at vi kan stille mere ambitiøse krav og dermed drive en bæredygtig udvikling.

Lone Hedegaard Mortensen

Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene, men i stedet skal de 17 verdensmål ses som en løftestang til, at vi kan stille mere ambitiøse krav og dermed drive en bæredygtig udvikling.

Pas på med at satse for bredt

Midt i alt dette viste en af vores kunder (en dansk industrigigant) interesse for at lege med og agere prøveklud for at udvikle en proces for, hvordan vi kunne tale med vores kunder om dette. Det førte til en spændende, men ærligt talt også famlende proces for, hvordan vi sammen med en kunde tager dialogen om at indføre mål på projekter, som støtter verdensmålene.

Vi var meget åbne og begyndte med at se på potentialer for alle 17 mål. Det åbnede for diskussioner, som både førte os til emner, der var relevante i et byggeprojekt, men også til andre, som vi ikke kunne bruge i projektet, men hørte til andre steder i kundens organisation. I bagkundskabens klare lys var vi ikke skarpe nok i forhold til at udvælge vores fokusområder. Vi havde satset for bredt, og selvom kunden i byggeprojektlaget i organisationen var meget interesseret, valgte man højere oppe i deres organisation ikke at gå videre med at opstille konkrete mål og handlinger til afrapportering i forhold til FNs verdensmål. Men hvem ved, hvordan det ser ud på næste projekt? Det første frø er plantet, så nu håber vi, at det spirer.

Der skal tænkes langsitet og i et livscyklusperspektiv

Processen med kunden pegede igen på, at det er nødvendigt at prioritere indsatsen. Derfor fortsatte vi vores rejse mod at gøre det konkret. Vi prøvede nu at stille skarpt på nogle af vores kunder. Var de allerede i gang med at se på de 17 mål? Og hvad og hvordan gjorde de? Heldigvis havde mange kunder allerede en holdning til målene. Nogle havde endda opstillet mål og var begyndt at rapportere på, hvor de opfyldte dem. Det virkede som om, at der allerede var sat meget i søen. Vi manglede bare lige den røde tråd for, hvordan vi i NIRAS kan gøre det konkret i forhold til byggeprojekter.

Det er universelle mål – leave no one behind. Med andre ord er ingen lande i mål, før alle er i mål. Så vi skal alle bidrage.

Lone Hedegaard Mortensen

Derfor måtte vi lige en tur tilbage for at se på, hvad der ligger bag bæredygtig udvikling i byggeri. Helt generelt skal der være en ligelig balance mellem miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighedsaspekter. Der skal tænkes langsigtet og i et livscyklusperspektiv samt dybere i forhold til lokal, regional og global påvirkning, og det skal være dokumenterbart.

Tilbage til basis fokuserer vi nu på hele livscyklussen for byggeriet, når vi skal arbejde med FNs 17 verdensmål.

Det har vi rullet ud over vores NIRAS-proces for byggeprojekter. Først prioriterer vi, hvilke af de 17 verdensmål kunden kan opnå størst effekt med i et givent projekt i forhold til livscyklusfasen for byggeprojektet. Herefter stiller vi ambitiøse mål og er bevidste om, hvilke dele vi sorterer fra. Hvor stiller vi ikke mål, og kan det have en negativ påvirkning?

Det vigtige i processen er at holde fokus på livscyklussen i forhold til hvilke mål, man kan arbejde med i den givne fase og samtidigt se på, hvor og hvordan vi kan måle effekten. Til denne del af processen er vi i NIRAS i fuld gang med at udvikle et værktøj, som kan hjælpe med at gøre arbejdet med verdensmålene konkrete for byggeprojekter. Vi har arbejdet med en ekstern fokusgruppe for at afprøve vores ideer.

Det giver pote, for vi har allerede fået interesserede tilbagemeldinger fra fokusgruppen om, at de ønsker at stille en case til rådighed for at afprøve metoden til at arbejde med FNs 17 verdensmål på konkrete byggeprojekter.

Fedt at være med til at trække i den bæredygtige retning

I modsætning til tidligere er det ikke længere nok at fokusere på 3. verdenslande. Nu er det universelle mål – leave no one behind. Med andre ord er ingen lande i mål, før alle er i mål. Det er ikke nok at redde vores klode lidt, for det er svært at skaffe en ny. Så vi skal alle bidrage.

Det er meget store ord, men i princippet tror jeg, at de fleste gerne vil bidrage. Vi har alle set eksempler på klimaforandringer og uligheder mellem lande. Så med det grønne håb, at vi alle er indstillet på at bidrage, skal vi bare finde ud af, hvordan vi sammen skal gøre det. Og det er fedt at gå på arbejde, hvis man kan være med til at trække verden i en mere bæredygtig retning.

Vil du vide mere?

Lone Hedegaard Mortensen

Lone Hedegaard Mortensen

Civilingeniør, ph.d.

Allerød, Denmark

Lone Mortensen arbejder med bæredygtighed, SDG’er og implementering i NIRAS. Hun er civilingeniør, ph.d. fra DTU og har arbejdet med bæredygtigt byggeri siden 2007, først hos ALECTIA, senere som seniorforsker hos Statens Byggeforskningsinstitut med kortlægning af bæredygtighed i byggeriet i Danmark, projektledelse i InnoBYG – Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, aktiv i tilpasning af DGNB-certificeringsordningen til danske forhold, og bidrager i udviklingen af den frivillige bæredygtighedsklasse, som skal være en del af Bygningsreglementet fra 2020.

Kontakt

Se også: