workers looking up at a building under construction
I stedet for at sende medarbejderen videre til HR-afdelingen eller forsikringsselskabet skal projektlederen eller sjakbajsen have mod til at tage en snak om, hvad medarbejderen oplever og føler.
Indsigt

Ledere i byggebranchen skal se stress i øjnene – ikke sende den videre

Mere end 25 procent af de personer, som er involveret i at færdiggøre et byggeri, har symptomer på stress. Vi har brug for at uddanne branchens ledere, så de bliver bedre til at forstå og håndtere stress.

Projektledere, entrepriseledere, sjakbajser og byggeledere er blandt dem, som hver dag skal få det bedste ud af de menneskelige ressourcer i et byggeprojekt. Vi har brug for, at disse ledere bliver endnu bedre til at håndtere stress, når den melder sig hos deres medarbejdere. En opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at mere end hver fjerde, som arbejder på at gøre et byggeri færdig, har symptomer på stress. I dag kan ledere have en tendens til hurtigt at sende en stresset medarbejder videre til HR-afdelingen eller forsikringsselskabet. Men flere med medarbejderansvar skal turde at se stress i øjnene og selv hjælpe medarbejderen med at komme igennem den svære tid. For det er både til gavn for dem selv, projektet og medarbejderen. 

Vedligehold medarbejderne

Ledere i byggebranchen kan med fordel passe på deres mandskab, som en fabrikschef passer på sine maskiner. Som fabrikschef er det helt naturligt, at du løbende vedligeholder dine maskiner og sikrer, at der ikke opstår et produktionsstop pga. fx slitage eller spidsbelastning. På samme måde skal ledere i byggeriet løbende ’vedligeholde’ – pleje og passe på – deres medarbejdere og undgå sygemeldinger. For en sygemeldt medarbejder er dyrt for et projekt og for medarbejderen.  

Men problemet er, at mange med ledelsesansvar er bange for at se stressmonstret i øjnene.

Problemet ved altid at sende den stressede medarbejder videre i systemet er samtidig, at lederen aldrig bliver klogere på, hvad stress er for en størrelse, og hvordan den skal håndteres.

Mads Bendixen

I stedet for at sende medarbejderen videre til HR-afdelingen eller forsikringsselskabet skal der være mod til at tage en snak med vedkommende om, hvad personen oplever og føler. Ofte lyder svaret fra projektlederen eller sjakbajsen – ”jamen, jeg er ikke psykolog”. Men der er brug for et paradigmeskifte, hvor mange flere ledere tør tage ansvar for medarbejderen, når stress melder sig.

Spørg ind til den enkelte

Ved løbende at tale om og gå ind i stressspørgsmålet sammen med sine medarbejdere får lederen bedre mulighed for at smøre sit maskineri og vurdere, hvordan mandskabet skal plejes, så ingen bliver sygemeldt. Det er en ledelsesopgave løbende at justere mængden af arbejdsopgaver og arbejdsbelastningen – den opgave bliver kun lettere, hvis man aktivt forsøger at forstå den enkelte medarbejders situation. 

Ledere har kun en interesse i at opfange symptomerne på stress så tidligt som muligt. Hvis de hurtigt kan opsnappe, at stress er under opsejling, har de mulighed for at gribe ind, inden det er for sent. At give en medarbejder mulighed for at drosle ned i en kort periode og overlade personens møder til en kollega kan være en god investering, hvis alternativet er, at medarbejderen først vender tilbage, efter et projekt er afsluttet. Lederen er den person, som er tættest på medarbejderne og derfor også den, der står med nøglen til, at stress ikke rammer medarbejderen og organisationen.

Lær at håndtere stress

Problemet ved altid at sende den stressede medarbejder videre i systemet er samtidig, at lederen aldrig bliver klogere på, hvad stress er for en størrelse, og hvordan den skal håndteres. De mange erkendelser og erfaringer, der knytter sig til den enkelte medarbejders krise, kommer aldrig til lederens kendskab – og det er et problem.

Hvis det er muligt, skal stress altid håndteres på det sted, hvor den opstår. Det skyldes, at der er et stort læringspotentiale forbundet med gentagne gange at tale med en stresset medarbejder og forsøge at forstå personens situation.

Ledere kan blive endnu bedre til at forstå og håndtere stress. Det er en svær opgave. Men på sigt kan det blive en konkurrencefordel, som gør både lederen og medarbejderne til en endnu større succes, end de er i dag.

Mads Bendixen

Efterhånden vil lederen skærpe sine antenner og udvikle et forbedret repertoire af handlemuligheder, som kan tages i brug, når næste stressvarsel viser sig. Stresshåndtering er et håndværk ligesom alt andet. Man skal øve sig for at kunne blive bedre.

Den menneskelige faktor er uden tvivl kravlet længere frem i de grundbøger, der findes om ledelse. Men ledere kan blive endnu bedre til at forstå og håndtere stress. Det er en svær opgave. Men på sigt kan det blive en konkurrencefordel, som gør både lederen og medarbejderne til en endnu større succes, end de er i dag.