Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB)

Military ceremonie in Mali

Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) gør det muligt med kort varsel at sende danske eksperter ud som led i civile dele af humanitære, konfliktforebyggende, fredsbevarende eller demokratiskabende opgaver koordineret af EU, OSCE, NATO eller FN.

FSB’s hovedopgaver er:

  • Civil krisestyring, stabilisering og fredsbevaring
  • Observation af overholdelse af menneskerettigheder og internationale aftaler
  • Kapacitetsopbygning af sikkerheds- og retssektoren og støtte til politikudvikling
  • Valgobservation og andre demokratiunderstøttende opgaver

Der er omkring 500 eksperter i FSB-databasen, og hvert år udsendes omkring 160 danske eksperter fra beredskabet.

FSB hører under kontoret for Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP) i Udenrigsministeriet. SSP har det overordnede politiske ansvar, mens den daglige administration siden 2008 har været varetaget af NIRAS.

Baggrund
Med sammenbruddet i Sovjetunionen og Østeuropa, folkemordet i Rwanda og andre konflikter rundt om i verden blev det klart for det internationale samfund, at det var nødvendigt med en hurtig indsats, så konflikterne ikke voksede og bredte sig. I Danmark blev Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB) et af svarene.

Beredskabet blev oprettet i 1994 som IHB og har siden 1995 haft sin egen post på finansloven, som sikrer midler til hurtigt at sende danske eksperter af sted, når en akut situation kræver det. Ved udgangen af 2011 skiftede beredskabet navn til Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB).

Somalia, Sudan, Mali, Afghanistan, Irak, Kosovo, Georgien, Indonesien og Sri Lanka er blot nogle af de lande, som har udgjort verdens brændpunkter de seneste årtier, og hvor danske eksperter har været til stede gennem IHB/FSB. Mange flere lande har i samme periode gennemført flerpartivalg. Også her stiller Danmark gennem FSB eksperter til rådighed for at bidrage til afholdelsen af frie og retfærdige valg.

Udover FSB udgøres Danmarks internationale, humanitære beredskab primært af beredskabslisterne hos tre store, danske nødhjælpsorganisationer, som også sender eksperter ud med penge fra Freds-og Stabiliseringsfonden.

Det vil fortsat være Udenrigsministeriet, der varetager administrationen af disse bevillinger.

Læs mere

Om FSB på UM's website


FAQ

PSR Frequently Asked Questions
Download en samling med typiske spørgsmål angående FSB.