Produkter

Vi digitaliserer og samler data på tværs af afdelinger og forretningsområder. Du får en platform, som samler trådene og skaber overblik samt værdi.

VALUE

Et effektivt værktøj til værdifastsættelse af forsyningers fysiske aktiver.

Watercourse

BEST Vandløb og Natur

Sparer kommunerne tid i sagsbehandlingen og skaber overblik.

LUCRATIVE

Automatisk udlevering af ledningsplaner.

DRIVE

Et brugervenligt og digitalt system til håndtering af drift- og vedligeholdelsesopgaver.

REHAB-IT

Strategiværktøj til bæredygtig ledningsrenovering.

ASSET

Registrering af anlæg i forsyninger.

HOMIS

Sikrer sammenhæng i forretningen mellem strategi, investering, drift og optimering.

MÅLERTJEK

Effektivt samarbejde mellem montør, forsyning og kunde.

MitVand og MinKloak

Effektivt dialogværktøj, der sikrer god kommunikation imellem kommune, forsyning, tekniker og borger.