Female NIRAS employee holding bottle with sample. Maria Heisterberg Hansen (MHN)
Deltag i gratis webinar om fund af Chloridazon i vandværksboringer.
Deltag i gratis webinar

Fund af pesticidet Chloridazon i vandværksboringer

For vandforsyninger: Deltag i gratis webinar om pesticidet, som på det seneste har lukket danske vandværker efter fund af nedbrydningsprodukter.

Adresse:

Skypemøde

I de seneste uger har fund af nedbrydningsproduktet Desphenyl-Chloridazon fyldt i medierne. Dette skyldes, at stoffet er fundet i en del vandværksboringer. For flere vandværker har der været tale om fund over grænseværdien for drikkevand, hvilket har medført lukning af værkerne.

Desphenyl-chloridazon har hidtil ikke været omfattet af den lovpligtige analyse, som vandværkerne skal analysere drikkevandet for. Som følge af de omtalte fund af Desphenyl-Chloridazon er stoffet med stor hast kommet med på den obligatoriske liste for vandværkernes drikkevandskontrol. I fremtiden skal vandværkerne således analysere for pesticidet.

Gratis webinar på Skype
Dette sker samtidig med, at kommuner og vandværker gennemfører grundvandsbeskyttende indsatser og dermed investerer i fremtidssikring af grundvandsressourcen. 

På dette gratis webinar vil der blive fokuseret på følgende emner:

 • Baggrundsviden om Desphenyl-Chloridazon
 • Status på fund
 • Cases
 • Vandværkernes muligheder når der konstateres fund
 • Mødet vil slutte med en debat

Praktisk

 • Gå online tirsdag den 3. oktober kl. 10-11 og hør mere om Desphenyl-Chloridazon og status på fund
 • Oplægsholdere: Søren Rygaard Lenschow, Christian Thirup, Henrik Schmidt m.fl.
 • Tilmeld dig senest den 2. oktober kl. 12 via formularen herunder
 • Webinaret er primært for vandforsyninger
 • Efter din tilmelding modtager du en bekræftelse på mail
 • Dagen før mødet vil du modtage en mail med nærmere information om, hvordan du kan tilgå mødet via telefon eller Skype

Tilmelding

Obligatorisk
Evt. input til dagsorden