Vi beklager. Arrangementet er desværre afholdt.

Gratis webinar

Webinar: Blockchains, kvalitet og brugertilfredshed i byggeriet

Hvad er det blockchains kan i forhold til at løfte samarbejdsprocesserne i byggeriet, så vi undgår konflikt og kvalitetstab?

Adresse:

Online webinar

På grund af corona-restriktioner afholder vi arrangementet som webinar.

Med dette webinar vil vi stille skarpt på erfaringer med blockchain-teknologiens betydning ift. at skabe bedre tværgående samarbejde. Og vi skal selvfølgelig også helt ned i nogle konkrete bud på, hvordan anvendelse af blockchain-teknologien kan være med til at sikre løfte det gode samarbejde og sikre kvaliteten i byggeri og bygning:

På webinaret vil NIRAS fortælle, hvorfor virksomheden interesserer sig for blockchain-teknologien som driver for udvikling af deres forretning.

Derudover vil du præsenteret for digitalisering ud fra slutbrugerens og projeklederens perspektiv. Endelig vil vi give tre konkrete bud på, hvordan anvendelse af blockchain-teknologien kan være med til at sikre:

  • Større transparens og kvalificering af beslutninger over alle byggeriets faser
  • Bedre kvalitet i udførelsen og den færdige bygning ved øget kontrol og certificering af BIM
  • Øget værdi i driften gennem platformsdeling af sensordata

 

Målgruppe

Bygherrer, rådgivere og driftsansvarlige

 

Hvad er formålet med blockchain-projektet?

Formålet med blockchain-projektet er at undersøge, om datadeling gennem blockchains kan øge produktivitet, kvalitet, sporbarhed og bæredygtighed. Branchen er i dag kendetegnet ved, at data går tabt fra produktion og design til udførelse og drift.

Vi tror på, at blockchain-teknologien passer godt til byggebranchen. Det skyldes, at teknologien har sine styrker i valideret og sikker dataudveksling mellem ligestillede parter. Derfor kan blockchain-løsninger skabe øget åbenhed, sporbarhed og accountability på tværs af siloerne i branchen – og dermed blive byggeriets digitale superlim.

Linket til webinaret til blive udsendt samme dag som arrangementet bliver afholdt kl. 14:00.

 

Program

15.00 Velkommen og introduktion til NIRAS
Stig Brinck, ekspertisechef, NIRAS
Carsten Toft Boesen, CEO, NIRAS

15.05 Kan digitalisering og datadeling skabe bedre bygninger og gladere slutbrugere?
Dialog med slutbrugeren og projektlederen. Hvad er deres erfaringer med de digitale værktøjer i forhold til byggestyring. Hvor er de største udfordringer, og hvilke værktøjer drømmer de om bliver udviklet?
Uffe Gebauer Thomsen, vicedirektør Campus Service, Københavns Universitet
Francois Svend Court-Payen, projektchef, DTU Bygherrefunktion
Interviewer: Stig Brinck, ekspertisechef, NIRAS

15:20 Introduktion til udviklingsprojektet: Byggeriets Blockchains
Hvad er formålet med Byggeriets Blockchains, og hvilke løsninger forsøger vi at udvikle?
Søren Cajus, seniorkonsulent, DI

15:25 Blockchain for dummies – hvad er blockchain-teknologien, og hvorfor er den relevant for byggeriet?
Niels W.Falk, CEO, HD Lab

Blockchain i praksis: Tre eksempler på hvordan kvalitet og brugertilfredshed i byggeriet kan løftes med blockchain

15.30 Sådan skaber vi Større transparens og kvalificering af beslutninger over alle byggeriets faser
TBA, NIRAS

15.40 Bedre kvalitet i udførelsen og den færdige bygning ved øget kontrol og certificering af BIM
Jakob Guldbrandsen, Vilhelm Lauritzen Arkitekter

15.50 Øget værdi i driften gennem platformsdeling af sensordata
Rebekka Katrine Pallesen, HD Lab
Sessionen modereres af Stig Brinck, ekspertisechef, NIRAS

16.00 Stay behind – stil spørgsmål til oplægsholdere
Selve webinaret er slut. Oplægsholderne bliver dog hængende 30 minutter, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

16:30 Tak for i dag

 

Tilmelding

Tilmeld dig på den grønne knap i højre side.