District heating station
På dette gå-hjem-møde kan du blive klogere på de tanker, som myndighederne gør sig om den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren.
GÅ-HJEM-MØDE

Sådan håndterer fjernvarmeselskaberne POLKA (Aarhus)

Gratis arrangement for fjernvarmeselskaber: Med den nye indtægtsrammeregulering og benchmarking af fjernvarmesektoren skal alle selskaber udfylde et pris- og levetidskatalog – et såkaldt POLKA. NIRAS demonstrerer og giver gode råd til processen.

Adresse:

NIRAS
Ceres Allé 3
8000 Aarhus 

Regeringen har besluttet, at der skal indføres indtægtsrammeregulering og benchmarking af fjernvarmesektoren. For at implementere den nye regulering har myndighederne behov for en lang række standardiserede oplysninger om fjernvarmeselskaberne. Det betyder, at selskaberne blandt andet skal udfylde et pris- og levetidskatalog (POLKA).

Det er en omfattende proces, hvor selskaberne skal angive data for antallet af aktiver fordelt på ca. 300 kategorier. Man regner med, at selskaberne får ca. fem måneder til at udfylde POLKA med sidste frist den 1. december 2019.

Gå-hjem-møde for fjernvarmeselskaber

På dette gå-hjem-møde kan du blive klogere på de tanker, som myndighederne gør sig omkring den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren. Fremadrettet bliver reguleringen mere lig den, der gælder for vand- og spildevandssektoren samt eldistributionsselskaberne. Derfor vil mange fjernvarmeselskaber nu stå over for spørgsmål som:

Hvad skal myndighederne bruge POLKA til? Hvad kommer den nye regulering til at betyde? Og hvordan kan man forberede sig på den nye regulering?

NIRAS demonstrerer POLKA ved fire arrangementer

Kom og hør om NIRAS’ praktiske erfaringer med udfyldelse af POLKA for vandsektoren. Hvad var de største udfordringer i vandsektoren? Hvordan kan fjernvarmesektoren allerede nu forberede sig på at skulle udfylde et POLKA?

Vi demonstrerer en foreløbig version af POLKA og giver gode råd til, hvordan I kan foretage den vigtige zoneinddeling af jeres ledningsaktiver.

Program

 • 15:00-15:05 – Velkomst
 • 15:05-15:30 – Den nye regulering af fjernvarmesektoren, v. Helene Waagstein Juhl, NIRAS
 • 15:30-15:50 – Erfaringer fra udfyldelse af POLKA for vandsektoren , v. NIRAS’ specialister.
 • 15:50-16:20 – Demonstration af POLKA og værktøjer til udfyldelse, v. Jan Gellert Andersen, NIRAS
 • 16:20-16:30 – Afrunding


Praktisk

 • Dato: 26. september 2018
 • Tid: 15:00 – 16:30
 • Sted: NIRAS, Ceres Allé 3, 8000 Aarhus
 • Oplægsholdere: Helene Waagstein Juhl og Jan Gellert Andersen, NIRAS
 • Pris: Arrangementet er gratis
 • Der vil blive serveret sandwich, vand og øl.

Tilmeld dig via formularen herunder. Dette arrangement afholdes også i Aalborg, Kolding og Holbæk.

Tilmelding

Obligatorisk
Evt. input til dagsorden