Arrangement

Kystdag 2023: Klimatilpasning i byer og langs kyster

Kystdag 2022

NIRAS har hermed fornøjelsen af at invitere til temadag om klimatilpasning i byer og langs kyster.

Adresse: Karrebæksmindefjord, Enøkystvej 55, 4736 Karrebæksminde

Dato: 01. juni 10.00 - 15.00

Pris: 500 DKK ekskl. moms

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Temadag

Klimaforandringer medfører, at der kommer højere vandstand i havet og mere vand i byerne. Dette giver tekniske udfordringer, som lokale lodsejere skal tage højde for både langs kysten og længere inde i landet.

Klimatilpasning dækker både beskyttelse mod vand fra havet, skybrudssikring samt håndtering af bagvand, kloakvand og højtstående grundvand.

NIRAS er én af Danmarks førende virksomheder inden for klimatilpasning både i byer og langs kysterne. På denne temadag ønsker vi at udbrede vores viden inden for klimatilpasning. På dagen vil du have mulighed for at:

 • Komme i kontakt med førende eksperter inden for klimasikring, kystbeskyttelse og højvandsbeskyttelse.
 • Få inspiration fra nogle af deres projekter, som måske kan bruges i netop dit projekt.
 • Diskutere helhedsorienterede løsninger med nogle af Danmarks førende eksperter.
 • Diskutere optimale løsninger til klimasikring, kystbeskyttelse og miljø.
 • Diskutere nye, innovative løsninger og mere adapative løsninger som f.eks. DAPP.
 • Sparre med eksperter og kolleger, der har udfordringer, som ligner dine.

Dagen er en komprimeret udgave af NIRAS’ kystdag afholdt 27. september 2022 i Allerød.

Program

 • 10:00 Velkommen
 • 10:10 Hvad er klimasikring?
 • 10:40 Helhedsplaner og kystplaner for kystbyer. Erfaringer med højvandsbeskyttelse i Danmark
 • 11:10 Pause
 • 11:25 Dynamisk adaptiv klimatilpasning med DAPP. Optimal klimasikring nu og i fremtiden. BEMÆRK: Præsentation på engelsk
 • 11:55 Frokost bestående af sandwich
 • 12:30 Dynamisk klimatilpasning i byer under udvikling. Erfaringer fra Aabenraa
 • 13:00 Klimatilpasningsplaner og samspil med lokalplaner og kommuneplaner. Erfaringer med klimatilpasnings-projekter i Danmark
 • 13:30 Afrunding og mød eksperterne. Alle foredragsholdere står til rådighed til individuelle eller gruppediskussioner om det, som optager dig
 • 13:45 Besigtigelse af dige på Enø, der er projekteret af NIRAS
 • 14:45 Tak for i dag

\\ Alle indlæg bliver holdt af NIRAS’ eksperter Klavs Bundgaard, Mette Betzer Lundov, Rick Kool og Charlotte Weber.

Praktisk

 • Tilmeld dig temadagen via formularen herunder
 • Faktura sendes efter tilmelding
 • Seneste tilmelding: 25. maj 2023
 • Tid og sted: Mandag d. 1. juni 2023 kl. 10.00-15.00
 • Adresse: Karrebæksmindefjord, Enøkystvej 55, 4736 Karrebæksminde
 • Der vil ud over frokost være forplejning i løbet af dagen
 • Efter oplæggene af NIRAS’ eksperter, vil der være besigtigelse langs diget på Enø, hvorfor praktisk tøj og fodtøj efter vejret bør medbringes

Tilmeld dig

Vil du vide mere?

Thilde Hovmøller Ellemose

Thilde Hovmøller Ellemose

Rådgiver

Allerød, Denmark

Se også: