Boy running on rocks in park
Invitation til to-dages-seminar om FN's verdensmål og hospitaler

Få viden og inspiration til, hvordan dit hospital gennem FN's 17 verdensmål bliver mere bæredygtigt

FN's 17 verdensmål - også kaldet Sustainable Development Goals (SDG) - er mange forskellige ting, men hvordan kan hospitaler bidrage med løsninger, der bringer os tættere på at nå et eller flere mål? Deltag i vores seminar og få viden, inspiration, ideer og løsninger. Vi stiller skarpt på de 17 mål og udpeger de væsentligste indsatser for sygehusområdet.

Adresse:

Trinity Hotel og konferencecenter
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Program 1. dag - torsdag den 6. september 2018 -

Download programmet som pdf-fil

08:30–09:30 Registrering, kaffe og morgenbrød

Ordstyrer: markedschef Michael Møller, NIRAS

09:30–09:45 Velkomst og bud på en vej mod at realisere FN’s 17 verdensmål v/adm. direktør Carsten Toft Boesen, NIRAS

09:45–10:15 ”De 17 verdensmål – patienterne – sundhedsvæsenet og samfundet
– udfordringer, roller, relationer og løsninger” v/lektor Christian Thuesen, Danmarks Tekniske Universitet

10:15–11:00 ”Bæredygtig Facilities Management: top 3” v/chefkonsulent Susanne Balslev Nielsen, Region Hovedstaden, Center for Ejendomm og OsloMet

11:00–11:20 Pause

11:20–12:00 ”Rigshospitalet og byggeriet af Børneriget” SDG-mål i et stort hospitalsbyggeri og i driften derved. Fælles indlæg v/ arkitekt Naja Lynge Rasmussen, Rigshospitalet og designansvarlig for BørneRiget, arkitekt MAA Stig Vesterager Gothelf, 3XN

12:00–13:00 Frokost

13:00–14:15 Workshops – deltag i en workshop med miniindlæg og debat
A: Klima – naturgeograf Astrid Marie Bisgaard, NIRAS
B: Energi – civilingeniør, Ph.D. Lone Hedegaard Mortensen, NIRAS
C: Sundhed og trivsel – chefkonsulent Lotte Finsen, NIRAS

14:15–14:45 Pause – mulighed for tjek ind på værelse

14:45–15:00 Opsamling på workshops

15.00-15-45 "Bæredygtig udvikling og FN's verdensmål i Region Syddanmark", v/ regionsdirektør Jane Kraglund 

15:45–16:00 Pause

16:00–16:45 ”SDG-verdensmål, hvad tænker en hospitalsdirektion” v/ hospitalsdi- rektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland

16:45–17:00 Pause

17:00–17:45 ”Verdensmål og patientforløb, OECD-rapport – om økonomien i Patientsikkerhed” v/ledende overlæge Jesper Poulsen – Herlev-Gentofte Hospital

17:45–18:45 Pause

18:45–19:15 ”Et bud på fremtidens sundhedsvæsen” v/direktør og chefredaktør Lisbeth Knudsen, Mandag Morgen

19:30 Middag med vin og kaffe

Program 2. dag - fredag den 7. september 2018
07:00-09:00 Morgenbuffet og tjek ud af værelse

Ordstyrer: markedschef Michael Møller, NIRAS

09:00–09:45 ”Løsninger og prioriteringer i sygehusvæsenet – drift, byggeri og logistik i relation til SDG-mål” v/markedsdirektør Michael Jensen, NIRAS

09:45–10:30 Hospitalsbyggeri – nyt, modernisering, renovering, nedrivning – udfordringer, løsninger og muligheder v/sustainability strategist Vibeke Grupe Larsen, NCC Building Nordic

10:30–11:00 Pause

11:00–11:45 ”SDG mål omsat til hverdagens drift, teknik og byggeri” v/teknisk chef Svend Østerskov Christiansen, Regionshospitalet Randers

11:45–12:00 Debat og spørgsmål

12:00–12:15 Tak for denne gang

12:15 Sandwich, frugt og vand to go

Download programmet som pdf-fil