Vi beklager. Arrangementet er desværre afholdt.

lifting truck in a warehouse
Nye BAT-konklusioner for blandt andet fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren (FDM) og for affaldsbehandlingsanlæg (WT) berører flere virksomheder, der har kommunen som myndighed.
webinar

IED-virksomheder: Revurdering af miljøgodkendelser

Hvordan griber du revurderingen af miljøgodkendelserne an? Deltag i dette gratis webinar om opgaven, som de kommunale miljømedarbejdere står overfor.

Adresse:

Online-teammøde

Nye BAT-konklusioner for blandt andet fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren (FDM) og for affaldsbehandlingsanlæg (WT) berører flere virksomheder, der har kommunen som myndighed. Det udløser revurdering og tilsidesætter eventuel retsbeskyttelse for de berørte godkendelser og spildevandstilladelser. Revurderingerne skal være færdige, senest fire år efter, at BAT-konklusionerne er offentliggjort. 

Dette gratis webinar om revurdering af miljøgodkendelse af IED-virksomheder - med fokus på BAT-konklusioner - er det første i en føljeton. Næste webinar handler om basistilstandsrapporter.  

Program 

Oplægget vil indeholde følgende emner – efterfulgt af diskussion: 

Bindende BAT-konklusioner 

Nye BAT-konklusioner udløser et tidspres for en revurdering 

Revurdering er ikke det samme som en ny ansøgning 

Standardvilkår for nogle brancher 

BAT-tjeklister som hjælpeværktøj – praktiske eksempler 

Er det muligt at fravige BAT? 

Baggrund 

BAT-konklusioner (Best Available Techniques) er EU’s miljøkrav til virksomheder. I BAT-konklusionerne findes miljøvilkår (fx emissionsniveauer), der er knyttet til de bedste tilgængelige teknikker for specifikke miljøforhold. 

Når BAT-konklusionerne bliver offentliggjort, er der fire år til at implementere dem. Eksempelvis blev BAT-konklusionerne for affaldsbehandlingsvirksomheder offentliggjort den 17. august 2018, og revurderingen skal dermed være tilendebragt den 17. august 2022. BAT-konklusionerne for FDM-virksomheder blev offentliggjort i EU-tidende den 4. december 2019, og revurderingen skal dermed være tilendebragt den 4. december 2023. 

Kravene i BAT-konklusionerne er bindende, og den forsatte drift af en IED-virksomhed er således afhængig af, at miljømyndigheden/kommunen har foretaget revurderingen. 

Oplægsholdere 

Læs mere: Det er Birgittes job at give kunden mest muligt miljø for pengene 

Praktisk 

  • Tilmeld dig det gratis webinar via formularen herunder.
  • Webinaret holdes som teammøde tirsdag den 31. marts 2020 kl. 13.00-14.00.
  • Deltagerlink sendes senest samme dag kl. 9.
  • Webinaret er målrettet kommunale miljømedarbejdere, der står for at skulle revurdere miljøgodkendelser. 
  • Tilmeldingsfrist den 30. marts 2020 kl. 12.

 

Tilmelding

Obligatorisk
Evt. input til dagsorden
Få nyheder om bæredygtighed, klimatilpasning, digitalisering mm.