Arrangement

Heldagsseminar i Allerød om vandrammedirektivet

Webinarvand

Adresse: Sortemosevej 19 3450, Allerød

Dato: 29. september 08.30 - 15.30

Pris: DKK 950,00 pr. deltager

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Heldagsseminar

NIRAS og HaugaardBraad Advokatfirma inviterer til heldagsseminarer, hvor vi går i dybden med vandrammedirektivet. Vi kommer både ind på den juridiske ramme, kravene til konsekvensvurderinger og forholdet til habitat- og miljøvurderingsreglerne. Endelig stiller vi skarpt på udlednings- og tilslutningstilladelser samt direktivets undtagelsesmuligheder.

Seminaret har fokus på tre hovedområder:

Vandrammedirektivets overordnede reguleringsramme

Vi gennemgår vandrammedirektivets overordnede retlige ramme og formål samt reglernes implementering i Danmark.

Vi kommer i den forbindelse ind på forholdet til almindelige danske sagsbehandlingsregler og belyser bl.a. reglerne om sagsoplysning samt kravet om hjemmel i forbindelse med pålæg om udgiftskrævende undersøgelser.  

Herudover gennemgår vi centrale begreber i reguleringen såsom ”god tilstand”, ”målopfyldelse”, ”indsatser” og ”kvalitetselementer” samt direktivets forbud mod forringelser, som vi illustrerer ved at gennemgå EU-domstolens praksis såvel som dansk klagenævnspraksis.

Samspillet mellem vandrammedirektivet, habitatreguleringen og miljøvurderingsreglerne

Reglerne i vandrammedirektivet spiller i praksis ofte sammen med både habitatreguleringen og miljøvurderingsreglerne. Vi stiller skarpt på forskellene på de enkelte regelsæt og hvilke krav, reguleringerne opstiller. Vi gennemgår også, hvordan man i praksis får disse reguleringer til at ”spille sammen”, når man skal gennemføre vurderinger efter flere regelsæt.

Hør også om, hvordan man kan strukturere og gennemføre vurderingen af konsekvenserne af en plan eller et projekt, der kan påvirke vand og natur i praksis.

Udledningstilladelser - hvilke krav er der, og hvad skal du være opmærksom på?

Udlednings- og tilslutningstilladelser spiller en central rolle ved driften af både industri- og forsyningsvirksomheder, og tilladelserne er omgivet af en stigende kompleksitet for både kommuner og virksomheder.

Vi gennemgår de særlige forhold, der gælder, når der skal ansøges om og gives tilladelse til at udlede enten overfladevand eller spildevand til recipienter samt meddeles tilslutningstilladelser. Vi supplerer gennemgangen med eksempler fra klagenævnspraksis

Herudover går vi i dybden med såvel brugen af afværgeforanstaltninger og tilpasninger af konkrete projekter og kravene i den forbindelse.

Endelig gennemgår vi med ophæng i EU-domstolens praksis undtagelsesbestemmelserne i vandrammedirektivet, der forventes at få stor relevans i forbindelse med godkendelsen af større udledninger fra rensningsanlæg, infrastrukturprojekter, klimasikringsprojekter og kystbeskyttelsesanlæg m.v.

Praktisk

Seminaret afholdes på NIRAS’ kontor i Allerød, onsdag d. 29. september kl. 8:30 til 15:30

NIRAS byder på morgenmad, frokost og forfriskninger i løbet af dagen.

 • Forhåndstilmeld dig seminaret via formularen herunder – det præcise program udsendes senere
 • Pris pr. deltager DKK 950,00
 • Målgruppe: Myndigheder, forsynings- og industrivirksomheder
 • Indlægsholdere:
  • Flemming Elbæk - advokat
  • Casper Katborg – chefkonsulent og biolog
  • Karen Søgaard Christiansen – specialist og miljøkemiker
  • Rasmus Hejlskov Olsen – seniorprojektleder.

 Faktura for deltagergebyret fremsendes inden arrangementets afholdelse.

Vil du vide mere?

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4810 4642