Vi beklager. Arrangementet er desværre afholdt.

Webinar om påbudssager ved pesticid punktkilde forurening
Gratis Webinar

Nye muligheder for påbud ved forurening med pesticider

Hør om mulighederne for at få forureneren til at betale for undersøgelser og afværgende foranstaltninger i sager med forurening ved pesticidpunktkilder. Deltag i gratis webinar, hvor advokatfirma Bech-Bruun og NIRAS dykker ned i lovgrundlag og tekniske forhold i forbindelse med påbudssager ved pesticidpunktkilder.

Adresse:

Webinaret er et online arrangement og kræver kun link og Internet.

Der er stigende opmærksomhed på forurening fra pesticidpunktkilder og deres påvirkning af grundvandet. Ved nyere forureninger har kommunerne mulighed for at give påbud til forureneren. Fund af pesticider i grundvandet har vist, at forurening ofte stammer fra punktkilder f.eks. fra pladser, hvor sprøjter er blevet påfyldt og/eller vasket.

Det har hidtil overvejende været regionerne, som har gennemført en offentlig indsats ved punktkilder. Ved nyere forureninger har kommunerne mulighed for at give påbud til forureneren. I første omgang typisk via undersøgelser som klarlægger omfang og risiko ved forureningen.

I forbindelse med påbud kan der være en række usikkerheder om både lovgrundlag og tekniske forhold, som skal klarlægges, inden påbud kan udstedes. Webinaret vil give dig viden om de juridiske muligheder for at give påbud ifølge både Miljøbeskyttelses- og Jordforureningsloven, samt forskellige metoder til at undersøge og dokumentere forureningstidspunkt og omfang.   

Program 

Webinaret omfatter både juridiske og tekniske forhold: 

  • Introduktion til pesticid forurening herunder forskel mellem punkt og fladekilder (NIRAS) 
  • Juriske aspekter ved påbudssager ifm. pesticidpunktkilder (Bech-Bruun) 
  • Tekniske undersøgelser og forhold vedr. forurening ved pesticidpunktkilder (NIRAS)  

Vi ser frem til et konstruktivt webinar med input fra deltagerne.  

Efter webinaret vil du have grundlæggende viden om juridiske og tekniske forhold, som kan indgå i vurdering af påbudssager ved pesticidpunktkilder. Derved kan man minimere risiko for, at kommunen kan komme til at afholde udgifter ved undersøgelser mv., hvis påbuddet er udstedt på et forkert grundlag. 

Praktisk  

  • Webinaret afholdes som TEAMS Live møde (der udsendes link før webinaret) 
  • Gå online onsdag d. 27. maj 2020 kl. 10.00-11.00 og deltag 
  • Arrangementet er målrettet for ansatte i kommuner, men andre er også velkomne. 
  • Tilmelding: senest den 26. maj 2020 kl. 12.00 via formularen her under:

Tilmelding

Obligatorisk
Evt. input til dagsorden
Få nyheder om bæredygtighed, klimatilpasning, digitalisering mm.