Saturated soil
NIRAS inviterer til erfaringsudveksling om problemstillinger vedr. højtstående grundvand.
arrangement

Gratis ERFA-dag om højtstående grundvand (Sjælland)

Skaber højtstående grundvand også problemer i din kommune eller forsyningsområde?

Adresse:

NIRAS Allerød
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Højstående grundvand udfordrer kommuner og forsyningers tekniske løsninger, administrative set up og eksisterende bolig- og sommerhusområder. Det nuværende system og praksisser er ikke gearet til at håndtere ’klimatruslen’ fra undergrunden. Mange steder tillader politikere byudvikling og salg af byggegrunde til borgere på uegnede jorde. Hvordan får vi i fællesskab skabt de løsninger, der kan sikre en fornuftig byudvikling, og som kan sikre vores borgere i eksisterende boligområder?

De fremtidige løsninger skal findes i et samarbejde mellem kommune, forsyning og berørte grundejere. Modsat regnvand og havvand er der ingen, der ’ejer’ grundvandet, så hvem har ansvaret? Hvem skal finde løsningerne? Og hvem skal betale?

Deltag i ERFA-dag
NIRAS inviterer til erfaringsudveksling om problemstillinger vedr. højtstående grundvand. Kom og hør om dine kollegers perspektiver på området.

Vi er ved at sammensætte et spændende program med indlagt tid til workshop og sparring med aktiv deltagelse fra alle parter. Sæt dine egne udfordringer og konkrete sager på dagsordenen og få indsigt i dine kollegers lignende problemer og løsninger. Sæt kryds i kalenderen den 1. marts 2018.

Dagens program

 • 9:30-10:00: Registrering og kaffe/te
 • 10:00-10:15: Velkommen og introduktion v/NIRAS
 • 10.15-10.35: Er terrænnært grundvand et reelt problem? Hvad ved vi og hvordan skaber vi et overblik v/ Anders Korsgaard
 • 10:35-11:30: Tre case præsentationer
  • Tørre kældre giver varme! v/ Arne Schøller Larsen, Leder af Natur og Miljø, Høje-Taastrup Kommune
  • Skagen v/ Anja Wejs, NIRAS
  • MUDP projekt og kortlægning af terrænnært grundvand v/ Morten Westergaard, NIRAS
 • 11:30-12:15: Frokost
 • 12:15-13:00: Lovgivning og finansiering
  • Hvad giver lovgivningen af muligheder? v/ Liane Sommer, NIRAS
  • Hvad giver vandsektorloven af muligheder for finansiering? v/ Helene Waagstein Juhl, NIRAS
 • 13:00-14:30: Gruppearbejde
 • 14:30-15:00: Afrunding af gruppearbejde – fremhævning af løsninger

Tilmeld
Tilmelding til dette arrangement er lukket.