Indbydelse til DKplan Brugerklub Allerød

torsdag den 30. januar 2020

Adresse:

NIRAS
Auditoriet

Sortemosevej 19

Som tidligere annonceret afholder vi DKplan brugerklub den 30. januar 2020 i Allerød, og den 6. februar 2020 i Aarhus.

I år vil formiddagen - udover kort ny og status for udviklingen ved NIRAS - byde på oplæg fra Fredericia, Aalborg og Struer kommuner om forskellige interessante brugererfaringer med DKplan.
Efter frokost sætter vi fokus på mulige nye digitale tiltag i relation til planlægningen, hvor vi indleder med vores eget syn på mulighederne, men også har inviteret både Erhvervsstyrelsen og KL til at komme med deres syn på sagen. Hermed lægger vi op til debat, hvor I også får mulighed for at give jeres holdninger til kende. Sidst på dagen lægger vi desuden op til, at I som brugere kan give input til den videre DKplan udvikling.

Vi håber, I fortsat vil støtte op om brugerklubben, og vi glæder os til at se så mange af jer som muligt.

 

Lokale

Brugerklubben vil blive afholdt hos NIRAS i Auditoriet.
Adressen er Sortemosevej 19, 3450 Allerød.
 

Parkering

Der er gratis parkering hos NIRAS, på parkeringspladsen foran bygningen.
 

Program

Fra klokken 9      Registrering, kaffe/te og morgenbrød

09.30 - 09.40      Velkomst og kort nyt om DKplan

09.40 - 10.00      Status vedr. udvikling af DKplan

10.00 - 11.30      BRUGERERFARINGER MED DKPLAN:
                                       Indlæg om nyt bæredygtighedsværktøj til lokalplanprocessen 
                                          v. Fredericia Kommune
                                       Indlæg om erfaring med brug af eksterne konsulenter i DKplan
                                          v. Aalborg Kommune
                                       Indlæg om erfaringer fra kommuneplanrevision
                                          v. Struer Kommune

11.30 - 12.30      Frokost og networking

12.30 - 14.00      MULIGE NYE DIGITALE TILTAG TIL PLANLÆGNINGEN:
                                       Indlæg v. NIRAS
                                       Indlæg v. Erhvervsstyrelsen
                                       Indlæg v. KL

14.00 - 14.15      Pause, kaffe/te og kage

14.15 - 15.00      Debat om mulige fremtidige digitale tiltag og samarbejde herom

15.00 - 15.30      Brugerinput til DKplan udviklingen

15.30 - 15.45      Opsamling og afslutning


Klik her for at se det detaljerede program.

  

Tilmelding

Feltet er obligatorisk