3D illustration of Bronderslev square

Indbydelse til DKplan Brugerklub Aarhus

torsdag den 29. november 2018

Adresse:

Aarhus Universitet i Studenterhusfondens Konferencecenter

Fredrik Nielsens Vej 2

Som tidligere annonceret afholder vi DKplan brugerklub den 29. november 2018 i Aarhus, og den 6. december 2018 i Allerød.

Her sætter vi bl.a. fokus på den kommende kommuneplanrevision, og vi har desuden inviteret Erhvervsstyrelsen til at fortælle om Plandata og nye digitale fremtidsperspektiver på planområdet.

Vi håber, I fortsat vil støtte op om brugerklubben, og vi glæder os til at se så mange af jer som muligt.
  

Lokale

Brugerklubben vil blive afholdt på Aarhus Universitet i Studenterhusfondens Konferencecenter.
Adressen er Frederik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C.
  

Parkering

Der kan parkeres langs begge sider af Fredrik Nielsens Vej, eller alternativt langs Jens Baggensens Vej ca. 100 meter derfra.
 

Program

Fra klokken 9   Registrering, kaffe/te og morgenbrød

09.30 - 10.30   Velkomst og kort nyt om DKplan
                                    Status for overgangen til Plandata
                                    Lokalplan ver. 2 og nyt fraselager
                                    Digitale affaldsplaner i DKplan

10.30 - 14.15   TEMA OM KOMMUNEPLANEN:
                                    Erfaringer med revision af kommuneplanen
                                    Kort i kommuneplanen
                                    Smart dataindsamling til kommuneplanen

11.15 - 12.30   Frokost og networking

                                    Kommuneplanrevision - den gode proces
                                    Diskussion om den gode proces
                                    Plenum: Problemer og løsninger i DKplan KP

14.15 - 14.30   Pause, kaffe/te og kage

14.30 - 15.30   Status og digitale fremtidsperspektiver, 
                                   v. Erhvervsstyrelsen
                                   Indsamling af input til nye digitaliseringsprojekter

15.30 - 15.45   Opsamling og afslutning

Se her for detaljeret program 

 
  

Tilmelding

Feltet er obligatorisk