Person with pink rubber boots taking soil sample
Hør mere om, hvordan brug af doppler flowmåler til dataindsamling fra mindre vandløb styrker kommuners overblik.
Deltag i gratis webinar

Nemme og effektive vandføringsmålinger i mindre vandløb giver bedre forvaltningspraksis i tørkeperioder

Deltag i gratis webinar: Sommeren 2018 var den tørreste danske sommer i 99 år! Det var en enestående mulighed for at indsamle ny viden om vandløbssystemers robusthed.

Adresse:

Webinaret afholdes på Skype.

Klimatologerne peger på, at nedbøren i Danmark på sigt vil falde mere opdelt med lange tørre perioder og kraftig regn i korte perioder, end vi hidtil har været vant til.

Udsigten til tørkeperioder om sommeren kalder på et bedre indblik i balancen og dynamikken i vores vandløbssystemer, for de modeller og prognoser vi primært bruger i dag, funderer sig på udvalgte gennemsnitssituationer. De kommer til kort og kan give en ret misvisende beskrivelse af ekstreme tørkehændelser.

I tørketid opstår der et øget behov for vandindvinding, som skaber yderligere pres på de i forvejen udsatte vandløbssystemer. Det er essentielt, at vi kan udpege de sårbare vandløb, der er de første til at tørre ud, så vi bliver bedre rustet til vores forvaltningspraksis for de udsatte vandløb.

Kan forudsige ekstremsituationer

Denne mulighed har et større antal kommuner benyttet sig af, og NIRAS har henover sommeren udført mange vandføringsmålinger. Sommerens data kan give et dybere indblik, understøtte og forbedre anvendte modeller, så de bedre kan forudsige virkeligheden i ekstremsituationer.

Mens tørken stod på, kunne målingerne også hurtigt kortlægge, hvilke vandløb der var svært tørkeramte, og danne grundlag for en konkret faglig vurdering ved hasteansøgninger for vandindvindingstilladelser.

Målingerne har givet kommunerne et solidt overblik over deres vandløb, som nu kan kategoriseres som mere udsatte eller mere robuste end forventet.

Det er vores vurdering af robusthedskortlægningen ved hjælp af vandføringsmålinger kan bidrage til en bedre forvaltningspraksis, bl.a. i form af:

  • bedre fagligt funderede vandindvindingstilladelser og udledningstilladelser
  • fokuserede restaureringsprojekter
  • grødeskæringspraksis
  • bedre dialog med landbruget og byrådet
  • udarbejdelse af klimatilpasningsplaner

Deltag i gratis webinar

NIRAS indbyder kommuner til gratis webinar. Vi vil på webinaret dele ud af vores erfaringer med vandføringsmålinger med Doopler flowmåler i sommerens vandpåvirkede vandløb, hvor fx traditionelle vingemålere ofte er utilstrækkelige.

Gå online torsdag den 1. november kl. 11:00 til 12:00 og hør mere om den effektive metode. Oplægsholdere er Daniel Palm Simonsen og Pernille Brandt Poulsen fra NIRAS.

Praktisk

  • Tilmeld dig senest den 31. oktober 2018 kl. 12:00 via formularen herunder.
  • Webinaret er for alle interesserede kommuner.
  • Efter din tilmelding modtager du en bekræftelse på mail.
  • Inden Skypemødet vil du modtage et link til sessionen på mail.
  • Har du spørgsmål, kommentarer eller input til webinarets dagsorden? Så tøv ikke med at kontakte Daniel Palm Simonsen (DPS@niras.dk).

Læs mere om NIRAS' vandløbsteam

Tilmelding

Obligatorisk
Evt. input til dagsorden