Hestestalden

Klimasikring af Hestestaldskarrén – Vesterbro, København

NIRAS har påvist at nærområdet ved Hestestaldskarrén ved skybrud fungerer som opsamlingsområde for regnvand fra store dele af Vesterbro og Frederiksberg
Tags: Vand & Forsyning, GIS, Geodata & Automation

Hestestaldskareens 6 ejendomme afgrænses af Vesterbro torv, Istedgade og Gasværksvej. Så absolut en af Københavns mest centrale boligområder – men også lavtliggende og dermed et af de mest udsatte for oversvømmelseskader.

Det afslørede NIRAS’ undersøgelser, da Hestestaldskareens gårdlaug ville have en forklaring på, hvorfor deres kældre, gårdarealer og fortove blev endestation for helt utrolige mængder vand efter skybruddet den 2. juli 2011.

Med præcise terrænmodelleringer over oplandet og området samt digital kortlægning af vandets veje påviste NIRAS, at nærområdet ved Hestestaldskareen ved skybrud fungerer som opsamlingsområde for regnvand fra store dele af Vesterbro og Frederiksberg.

Gårdlauget bad derfor NIRAS om hjælp til klimasikring af deres ejendomme. NIRAS delte projektet ind i to dele:

  1. Kortlægning af vandets veje ind i de berørte ejendomme
    En konkret gennemgang af samtlige ejendomme resulterede i en eksakt lokalisering af større utætheder og passager, der forårsagede vandindtrængen fra terræn langs ejendommens periferi samt forslag til blokering af disse med beskrivelse af placering og metode.

    Herunder foretog NIRAS en gennemgang af områdets infrastruktur, teknikgange, faskiner og opsamlingstanke samt af afvandingssystemerne, herunder lokalisering af pumper, styre- og elskabe samt vurdering af hensigtsmæssig placering ved overbelastning.
  2. Dokumentation af udefra kommende vand
    Når Hestestaldskareen oversvømmes ved skybrud, sker det fordi de kommunale afvandingssystemer overbelastes. Sådanne oversvømmelser bør afværges af kommunen eller kommunens forsyningsselskab KE.

    NIRAS har derfor dokumenteret at tilstrømmende vand hovedsageligt stammer fra oplandet. Dokumentationen suppleres med illustration af potentielle "vandveje" mellem de offentlige veje og de privatejede boligblokke, og indgår i gårdlaugets samarbejde med naboer, myndigheder, kloakforsyning og andre interessenter.

Fakta

Projektnavn: HestestaldenKunde: HestestaldsKareens GårdlaugProjekttype: KlimasikringProjektperiode: 2011-

Kontaktpersoner

Jesper Rye RasmussenProjekt- & teamchefAllerødT: +45 4810 4529E: Send E-mail
Yderligere kontaktinfo

Relaterede ydelser

© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: niras@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter

Vi anvender cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores site. LÆS MERE OK!