Trafik

To af NIRAS' jernbanespecialister Karsten Fick og Susan Galsøe løser en trafikal udfordring med trafikplanlægger Anne Gedved Christoffersen

Trafik er mere end at komme fra A til B

Trafik er et felt, alle har en mening om. Vi vil alle sikkert frem til tiden, og et velfungerende trafiksystem er nødvendigt for et moderne samfund.

Trafikplanlægning indgår ofte som disciplin i mange varierede projekttyper. NIRAS leverer trafikplanlægning på alle niveauer og for alle trafikformer: Gang- og cykeltrafik, biltrafik og kollektiv trafik.

Blandt vores specifikke ydelser er:

  • trafikale analyser
  • trafiksikkerhed, uheldsanalyser, sikring af skoleveje
  • kapacitets- og fremkommelighedsanalyser, herunder VISSIM-simuleringer af trafikafvikling
  • fysisk udformning af trafikanlæg, fx vejanlæg, terminaler og stationer
  • driftsplanlægning og -optimering af bus- og jernbanetrafik
  • trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner.

Vores trafikplanlæggere samarbejder ofte med andre faggrupper inden for fx vejanlæg, baneteknik, anlægskonstruktioner, miljø og økonomi.

Det sikrer vores kunder de bedste og mest helhedsorienterede løsninger, hvor vi sammen tager højde for alle faglige udfordringer.

Kontaktpersoner

ACH
Anne Gedved ChristoffersenCivilingeniørAllerødT: +454810 4743E: Send E-mail
Jan Ingemann Ivarsen TeamchefInfrastruktur VestAalborgT: +45 9630 6419E: Send E-mail
Yderligere kontaktinfo
© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: niras@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter

Vi anvender cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores site. LÆS MERE OK!