GIS, Geodata & Automation

NIRAS dækker hele geodataværdikæden fra indsamling af data til løsninger, der kan danne grundlag for kvalificerede beslutninger.

Kortproduktion, forædling af data og digitalisering er ydelser, som i samspil med vores løsninger inden for web-, forsynings- og teleGIS gør NIRAS til en af de væsentligste aktører på det danske kort- og GISmarked.

Vi beskæfitger 80 dygtige og engagerede medarbejdere, der producerer data, udvikler systemer og yder konsulentbistand indenfor GIS, geodata og SRO.

Vores ydelser leveres ud fra kundernes behov og spænder fra løsning af små specialopgaver til udvikling af store komplekse systemer. Ved at føre en tæt dialog med vore kunder bestræber vi os på at levere de bedste ydelser. Vores mangeårige erfaringer bygger på løsning af opgaver for især offentlige myndigheder samt for tele- og forsyningssektoren.

Sammen med det øvrige NIRAS har vi den faglige ekspertise og bredde, der sætter os i stand til at favne de ofte mange facetter i komplekse projekter.

Projekter

Kontaktpersoner

© NIRAS A/S Sortemosevej 19 - 3450 Allerød
T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: niras@niras.dk