Regnvand og spildevand

Er din forsyning klar til fremtidens investeringer?

I dag er spildevandsforsyningerne synlige virksomheder i Danmark med klare krav til miljø, forsyningssikkerhed og effektivitet. Politisk er der krav til effektivisering af både drift og anlæg samtidig med, at klimaændringer giver øget regn.

Brede løsninger kræver bred faglighed

De anlægsarbejder, vi sætter i gang i dag, har ofte levetider, der er længere, end vores viden om fremtidens regnmængder rækker. NIRAS har derfor fokus på at skabe løsninger, som er omstillingsparate og kan bidrage med andre funktioner. Vi kalder det helhedsorienteret vandplanlægning. Nogle gange er løsningen små lokale LAR-anlæg, andre gange store tunneleringsprojekter.

På den måde har vores kunder f.eks. klimasikret 400 ejendomme i Karlstrup Mose, sørget for mere natur i Sillebro Ådal og skybrudssikret et nyt byområde i Gødvad Enge med helt ny teknologi.

Forsyningens kunder er en ressource

Vi ser forsyningens kunder som en ressource. Kunderne og lokale aktører har lokalkendskab og viden, som ofte understøtter vejen til den optimale regn- og skybrudshåndtering. NIRAS har sammen med udvalgte forsyninger og Haveselskabet udviklet procesværktøjer til borgerinddragelse og klimatilpasning. Værktøjerne er anvendt i Middelfart, hvor regnvand nu giver fællesværdi mellem naboer.

Effektivisering er en selvfølge

Spildevandsbranchen er i bevægelse, og NIRAS hjælper forsyninger med at bevæge sig i den rigtige retning med analyse af stordriftsfordele, f.eks. formaliserede samarbejder og konsolidering. Vores brede faglighed inden for afløb, økonomi og ledelse gør, at vi kan hjælpe forsyningerne med asset management, så de kan fastsætte og levere den optimale service med de rigtige investeringer.

Kontaktpersoner

Susanne Lyngberg Nilsson Teamchef AllerødT: +45 4810 4395E: Send E-mail
Jan Scheel
Jan ScheelForretningschef AalborgT: +45 9630 6554E: Send E-mail
Yderligere kontaktinfo
© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: niras@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter

Vi anvender cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores site. LÆS MERE OK!