Elektronisk affald gemmer på kæmpe gevinst

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fremlægger sine anbefalinger til genanvendelse af affald.

Oprettet: 08-03-2017

Elektronisk affald er ikke skrot, men en enorm økonomisk ressource, som ofte går til spilde. En arbejdsgruppe med NIRAS som tovholder peger på nye løsninger.

71.000 tons eller godt 12,5 kilo per dansker. Det er mængden af elektronisk affald, der årligt bliver afleveret fra husholdninger på danske genbrugsstationer. Et enormt antal brugte maskiner og apparater, hvor meget er i stykker eller teknologisk forældet, men som samtidig udgør en uudnyttet ressource.

“Der skal ske ændringer i den måde, man håndterer indsamlet elektronik på og den måde, man genanvender affaldet på. Alt for store værdier går tabt,” siger Uffe Sønderhousen, seniorkonsulent i NIRAS.

Siden februar 2014 har han stået i spidsen for et projekt, hvor NIRAS var styrende led for i alt otte forskellige organisationer, der efter aftale med daværende miljøminister Ida Auken skulle finde frem til, hvordan vi i Danmark bedre kan sortere og genanvende elektronikaffald som mobiltelefoner, tablets og vaskemaskiner.

Den internationale betegnelse for denne type affald er WEEE, Waste from Electrical and Electronical Equipment, og genanvendelse står højt på agendaen i både Danmark og EU i takt med at forbruget af elektronik stiger verden over.

Projektet blev afsluttet med en konference den 21. februar afholdt af Dansk Industri. Her fremlagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sine anbefalinger på baggrund af projektets resultater.

Gruppen peger blandt andet på behovet for et bedre system til modtagelse og håndtering af elektronikskrot. Eksempelvis vil der være potentiale for en årligt økonomisk gevinst på en kvart milliard kroner, hvis brugt elektronik til genbrug indsamles frivilligt gennem danske butikker.

“I dag forsvinder en stor og værdifuld del af elektronikken i den kommunale indsamling. For en del elektronik vil indsamling gennem butikker være mere effektivt. Det kan udnytte kørslen til og fra de centrale lagre, der i forvejen sender produkterne til butikkerne,” siger Uffe Sønderhousen.

Markedet kan selv klare mange af de udfordringer, der er relateret til WEEE, og derfor er detaljeret regulering ikke altid nødvendig, hedder det i anbefalingen.

En model er at udnytte forretningsmodeller, hvor kunder kan købe services eller ydelser frem for at købe et konkret elektronisk produkt. Det kan være alt fra vaskemaskiner til lys i huset, hvor kunderne abonnerer på selve kerneydelsen. Når producenten sælger services i stedet for fysiske varer, får producenten interesse i at designe produkterne, så de bliver ressourceeffektive og kan genbruges.

"Der er gode muligheder for at få mere værdi ud af elektronisk affald. Og bare små ændringer kan give adgang til store mængder guld, der stort set findes i alt elektronik i dag. Selv små ændringer kan have meget stor økonomisk betydning,” siger Uffe Sønderhousen.

Se video Deltagere diskuterer cirkulær økonomi på WEEE-konferencen

Kontaktpersoner

Uffe SønderhousenSeniorkonsulentAllerødT: +45 4810 4511E: Send E-mail
Yderligere kontaktinfo
© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: niras@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter

Vi anvender cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores site. LÆS MERE OK!