Asset management er sund fornuft for forsyninger

Et kig ind i hjertet af vandværket hos Glostrup Forsyning, som har haft gode erfaringer med asset management. Foto: Glostrup Forsyning.

Oprettet: 01-05-2017

Et nyt ledelsessystem og brug af data giver overblik hos Glostrup Forsyning. Asset management forener systematik i dagligdagen med strategiske mål.

Der er rørte vande i den danske vandsektor nu og i de kommende år. Hele sektoren går store omvæltninger i møde i form af øgede krav til effektiviseringer. Kravene kommer fra politisk side og går på, at den samlede danske forsyningssektor skal effektiviseres for at spare over tre milliarder kroner frem mod 2020. Det skaber udfordringer i vandsektoren, hvor mange forsyninger er mindre virksomheder med fokus på drift.

Hos Glostrup Forsyning har man inden for drikkevand indført asset management som et supplement til deres ledelsessystem til drikkevandssikkerhed (ISO 22001). Her har der vist sig at være stor synergi mellem nye metoder fra asset management og kravene til fødevaresikkerhed.

LÆS OGSÅ: Kom til ERFA-møde om effektivisering og Asset management

Afgørende at have overblik
Prisloft og kravene om effektivisering rammer en virksomhed som Glostrup Forsyning særligt hårdt.

”Vi er en gammel forsyning fra 1905 med materiel og ledningsanlæg helt tilbage derfra. For os er det afgørende at have overblik over, hvad der giver udfordringer, og hvordan tid og penge bruges bedst. Det er egentlig en strategi, som bygger på sund fornuft,” siger Henrik Nicolaisen, som er afdelingsleder i Glostrup Forsyning, om tilgangen til asset management.

”Vi har passet på vores ledningsnet og har systemer tilbage fra 30erne og 40erne, der stadig fungerer, men for længst er afskrevet. Derfor bliver vi nødt til at sørge for, at vores midler strækker så langt som muligt,” forklarer han.

Nye værktøjer til planlægning og prioritering
Metoderne i asset management gør Glostrup Forsyning i stand til at planlægge og prioritere driftsaktiviteter og anlægsinvesteringer rettidigt og endnu mere målrettet end før. Grundlæggende handler det om at indføre systematikker til at indsamle og anvende data om anlæggenes tilstand og performance.

”Vi er begyndt at registrere data på en ny måde. Tidligere registrerede vi, når for eksempel et tilsyn eller en rengøring var udført. Nu registrerer vi også, hvilken viden vi har fået ud af aktiviteten. Det giver os overblik over anlæggenes tilstand og behovene for investeringer og omkostninger til reparationer. Metoderne giver desuden en systematik, som også kommer os til gavn, når ISO certificeringen årligt skal fornys,” siger Henrik Nicolaisen.


Sådan arbejder Glostrup Forsyning med datakilder:

Eksempler på datakilder

 • Analyseresultater
 • Inspektioner og tilsyn med anlæg 
 • Service og reparation på anlæg 
 • SRO data alarmer, flow, belastning 
 • Havari og skader på anlæg 
 • Hændelser og Driftsforstyrrelser (fx brud, kloakstop, driftsstop)
 • Afvigelsesrapporter

Eksempler på nøgletal baseret på datakilder

 • Overskridelser på GV (%, antal) 
 • Anlæg med kritisk tilstand (antal, type) 
 • Anlæg med mindre god tilstand (antal, type)
 • Anlæg med god tilstand (antal, type) 
 • Statistik på havari og skader (antal, typer, fordeling, reparationsomkostninger)

Asset management – også for mindre forsyninger
Asset management er i løbet af de senere år kommet på dagsordenen i vandsektoren. Flere steder har det imidlertid vist sig udfordrende at implementere metoderne, fordi de praktiske erfaringer stammer fra store, britiske selskaber og ikke umiddelbart lader sig omsætte til den danske vandsektor.

Asset management er i løbet af de senere år kommet på dagsordenen i vandsektoren. Flere steder har det imidlertid vist sig udfordrende at implementere metoderne, fordi de praktiske erfaringer stammer fra store, britiske selskaber og ikke umiddelbart lader sig omsætte til den danske vandsektor.

NIRAS er rådgiver for Glostrup Forsyning og har hjulpet med at implementere nogle af metoderne, som kan være til stor gavn også i mindre forsyningsselskaber.

”Det er vigtigt at have nogle, som kan systematikken til bunds. Ofte kan vi se et behov uden at have den rigtige metode til at nå frem til løsningen. Men når vi har en sparringspartner, som kan hjælpe med at prioritere, giver det en bedre styring,” siger Henrik Nicolaisen.

”Erfaringerne fra Glostrup Forsyning viser, at asset management er en velegnet måde at konkretisere strategiske mål i anlægsprojekter, drift og vedligehold. Med de krav, som følger med ISO systemer, er det afgørende med systematik og fakta-baserede beslutninger for at kunne målrette udvikling og performance,” siger Christian Rosen Balder, chefkonsulent i NIRAS.

LÆS OGSÅ: Kom til ERFA-møde om effektivisering og Asset management


Henrik Nicolaisen foran Glostrup Forsynings showcase.

Fakta

Mere om asset management
 • Viden om anlægstilstand og anlægs performance er helt centralt for at kunne planlægge. Det gælder både for drift og for anlægsprojekter.
 • Ved planlægning af drift, prøveudtagning, tilsyn, service- og kontroleftersyn er viden essentiel, ligesom det er vigtigt at vide, hvilke anlægsprojekter der skal gennemføres og i hvilken rækkefølge. Jo bedre viden jo mere effektivt kan selskabet planlægge.
 • God planlægning sikrer, at selskabet overholder sine forsynings- og miljømæssige forpligtelser over for kunder og myndigheder samtidigt med, at ekstraomkostninger til uplanlagte hændelser og reparationer minimeres.

Mere om ISO

 • ISO 55001 Styring af Aktiverer - er den internationale standard for Asset Management.
 • Standarden for Asset management er opbygget efter samme principper som miljøledelse (ISO 14001), fødevaresikkerhed (ISO 22001) og arbejdsmiljøledelse (ISO 45001). Har man et velfungerende ISO system i forvejen er vejen til asset management derfor kortere.

Kontaktpersoner

Christian Rosen BalderChefkonsulentAllerødT: +45 4810 4767E: Send E-mail
Yderligere kontaktinfo
© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: niras@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter

Vi anvender cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores site. LÆS MERE OK!